Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

Chào các bạn, hôm nay mình chia sẽ Thông tư quan trọng của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp hiện nay: Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

Download Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính 

Có hiệu lực ngày: 01/07/2017, cùng thời điểm với Luật Đấu giá tài sản.

Daugiavien.com

Phản hồi về bài viết

Admin

Ban quản trị Daugiavien.com