Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá

Post Series: Đấu giá viên

Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Tư pháp và nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định. 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá gồm các giấy tờ sau đây:

Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

– Phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản sao bằng tốt nghiệp đại học ngành luật hoặc ngành kinh tế;

– Bản sao Chứng chỉ đào tạo nghề đấu giá hoặc giấy tờ chứng minh nếu thuộc trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 7 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

– 2 ảnh cỡ 3cm x 4cm.

2. Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá:

Cá nhân khi đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản phải nộp Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá là 800.000đồng/hồ sơ (theo Thông tư số 221/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính).

3. Thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá:

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá cho người đề nghị; trong trường hợp từ chối phải có thông báo lý do bằng văn bản cho người đề nghị.

Phản hồi về bài viết

Admin

Ban quản trị Daugiavien.com