Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành đấu giá viên

Post Series: Đấu giá viên

Bạn yêu thích nghề đấu giá viên và có nhu cầu tìm hiểu và mong muốn trở thành một đấu giá viên trong tương lai ?Hãy tham khảo về tiêu chuẩn nghề nghiệp của một đấu giá viên để chuẩn bị hành trang cho mình nhé.

1. Tiêu chuẩn đấu giá viên theo quy định hiện hành (Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 về bán đấu giá tài sản)

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì có thể trở thành đấu giá viên:
1. Có phẩm chất đạo đức tốt;
2. Đã tốt nghiệp đại học ngành luật hoặc ngành kinh tế;
3. Đã qua khóa đào tạo nghề đấu giá. (đào tạo nghề trong 03 tháng)

2. Tiêu chuẩn đấu giá viên theo quy định Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (hiệu lực từ ngày 01/07/2017):

Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;
2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng; (có thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên)
3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật; (đào tạo nghề trong 06 tháng)
4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá. (thời gian tập sự 06 tháng + Thi kiểm tra)

3. Chứng chỉ hành nghề đấu giá:

Sau khi bạn đủ tiêu chuẩn nêu trên, gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá (tham khảo quy định của Luật và pháp luật hiện hành) đến Bộ Tư pháp và nộp phí theo quy định của pháp luật, để được cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá.

 

Phản hồi về bài viết

Admin

Ban quản trị Daugiavien.com